Salmisaaren ja Lapinlahden maankäytön Ideasuunnitelma 2020

LAPINLAHTI – SALMISAARI MAANKÄYTÖN IDEASUUNNITELMA

Helsingin kantakaupunkia täydentävä ja merellistä identiteettiä vahvistava Salmisaaren monipuolinen uusi kaupunkirakenne luo kehyksen tulevaisuuden elämisen kirjolle. Ajankäyttö vapautuu yhä enemmän, työ ei enää ole yhtä paikkaan ja aikaan sidottua kuin nyt, perhekuntien moninaisuus luo kysyntää uusille yksilöllisille ja yhteisöllisille tarpeille. Salmisaaren alue viitoittaa tietä monipuoliseen kaupunkielämään, jossa omaksi koettu asuinalue tarjoaa hyvän elinympäristön kaikissa elämän vaiheissa. Omaleimaisen ympäristön ja korttelien muodostamassa kaupunkirakenteessa on tilaa monenlaiselle toiminnalle, asumiselle, työlle, olemiselle, kulttuurille ja vapaa-ajalle. Siellä ahkeroidaan ja laiskotellaan, siellä syödään, juodaan ja nautitaan, itketään, nauretaan ja rakastutaan.

Kaupunki- ja maisemarakenne – paikan henki

Salmisaaren ja Lapinlahden maisema-, luonto-, kaupunki- ja kulttuuriympäristö antavat hyvät lähtökohdat ekologisen kaupunkirakenteen suunnittelulle. Alueesta rakentuu kaupunkikuvallisesti vaihteleva, ympäristöä kunnioittava, ekologisesti kestävä, viihtyisä ja elävä osa kaupunkia. Salmisaari muodostaa keskustarakennetta täydentävän, kaupunkimaisen kokonaisuuden, joka kehystää Seurasaarenselän ja Lapinlahden maisematilaa. Monipuoliset korttelit sekä vaihtelevat kaupunkitilasarjat liittyvät rantapuistojen ja viherreittien välityksellä ympäristöönsä. Yhtenäinen rantareitti ja uusi kanava luovat alueelle identiteetin, jota uusi rakentaminen vahvistaa.

Korttelit ja rakennukset – Kantakaupungin mittakaava

Työssä esitetään visio Salmisaaren ja Lapinlahden sairaalan välisen alueen maankäytön kehittämiseksi. Länsiväylän uuden linjauksen ja katumaisten liikennejärjestelyiden avulla, tällä hetkellä liikenne- ja voimalaitos käytössä olevat alueet, muuttuvat toiminnallisesti monipuoliseksi ja kaupunkirakenteellisesti rikkaaksi osaksi Helsingin kantakaupunkia. Suunnittelualueena on Länsiväylän sillalta Porkkalankadulle jatkuva vyöhyke, joka pohjoisessa avautuu Seurasaarenselälle ja rajautuu koillisessa Lapinlahden sairaalan puistoalueeseen. Uuden kaupunkirakenteen avulla voidaan Hietaniemen hautausmaa ja Lapinlahden sairaala-alueet vapauttaa liikenteen haitoilta.

Client:
SRV Yhtiöt Oyj, Timo Nieminen

Location:
Helsinki, Finland

Collaborators:
Arkkitehtuuritoimisto B & M
Asiantuntija WSP Finland Jouni Ikäheimo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Similar projects

Kaitaa Metro Centre

Splendid River Master Plan

Park of the First President Master Plan

Rykmentinpuisto Urban Plan

Itäkeskus Shopping Centre

Hanasaari Area Plan

Tammela Block 252 Development Plan

Saukonpaasi Urban Plan

Leppäsuo Housing Block

2024 © Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy